• Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah’ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir/sonuçsuzdur.” (HM8697 İbn Hanbel, II, 360)
  • Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” der, dönüp gider. Tibyan
  • “Bismillahirrahmânirrahim ile başlamayan her iş bereketsizdir, devam etmez ve köksüzdür” (Müsned 2/259).
  • Besmeleyle işe başlayanın günahları af olur. İ. Rafii
  • Besmeleyle yenen yemek bereketli olur. İbni Mace
  • “Bana öyle bir âyet indirildi ki, Dâvûd oğlu Süleyman’la Ben’den başka kimseye indirilmedi. Bu Bismillâhirrahmânirrahim’dir” (Heysemî, 7:86).
  • Besmeleyle başlanmayan her önemli iş noksan kalır.  [Beyheki]
  • Şeytan, Besmele çekilmemiş yemeği kendine helâl görür. [Müslim]
  • Yemeği Besmeleyle yiyip, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.  [Taberanî]
  • Kapısını besmeleyle kapatan şeytandan korunur. Bir çubukla da olsa kapları Besmeleyle örtün!  [İ. Hibban]
  • Resulullah efendimiz, Besmele çekip suyu üç nefeste içer, bitince Elhamdülillâh derdi. [İ. Sünnî]